Räckvidd
Först och främst, låt era mål styra mätningen. Om målet exempelvis är att öka synligheten för ert företag eller varumärke så vill ni förmodligen nå ut till så många som möjligt inom er målgrupp. Då är räckvidd utifrån relevanta kanaler lämpligt att mäta. Var finns er målgrupp och har ni synts i dessa kanaler?

Budskap och tonläge
Vill ni istället ompositionera er eller bygga upp lojalitet hos era kunder så är det viktigare att mäta vad som har kommunicerats av media och på vilket sätt – alltså budskap och tonläge. Har era utvalda budskap omnämnts och har de i så fall förmedlats på ett positivt eller negativt sätt?

Konvertering
De flesta företag är beroende av försäljning och sätter därför upp mål kring call-to-actions och hemsidetrafik. De mäter kampanjens framgång via konvertering såsom till exempel ett besök på en viss sida, en anmälan till ett nyhetsbrev eller helt enkelt ett köp. Google Analytics är ett av många mätverktyg som kan vara användbart vid konverteringsdrivna insatser.

Engagemang
Engagemang är lämpligt att mäta vid framförallt sociala mediekampanjer och är viktigt för att kunna avgöra hur budskap och aktiviteter har mottagits av målgruppen. Väcker det något hos målgruppen och ger det någon form av respons? Engagemang kan handla om likes, delningar eller kommentarer. För att kunna dra några smarta slutsatser kan det vara läge att mäta förändring av engagemang under en längre period, att jämföra det mot andra liknande varumärken eller kanske att jämföra olika sorters inlägg med varandra.