Idag finns alla kommuner på sociala medier, oftast Facebook men även Instagram och andra kanaler. Möjligheterna med sociala medier är många, bland annat för att snabbare nå ut med information eller för att öka dialogen med medborgarna. Men det är inte alltid enkelt, sociala medier ställer krav som andra kanaler inte gör, vilket är en utmaning för kommunens kommunikatörer.

Livia Norström på Högskolan Väst har under fem år studerat hur svenska kommuner agerar i sociala medier.

– Kommunernas närvaro i sociala medier skapar nya möjligheter och förväntningar. Många medborgare räknar med att få snabb service och svar från kommunen. Kommunen blir mer transparent och i många fall ger det en bättre dialog och samverkan med medborgarna. Allt detta kan bidra till att öka medborgarnas förtroende för kommunerna, säger Livia Norström.

Men förutom de positiva aspekterna av att kommunicera via sociala medier, så finns det utmaningar som sätter kommunikatörerna på prov. De måste vara beredda att få direkta svar på det som läggs ut, kunna möta kritik och föra en öppen dialog. De måste också hålla sig uppdaterade eftersom kanalerna ständigt förändras.

– Kommunikatörerna har utvecklat ny kompetens kring de här kommunikationskanalerna. Jag märker också att deras arbete i sociala medier har fått större betydelse för hela organisationen, säger Livia Norström.

Läs mer