Men rörligt content är inte enkelt. Det är inget man slänger ihop i förbifarten, det kräver tid och resurser, samt insikter kring vad som faktiskt fungerar.

Videobyrån Renderforest frågade 1000 marknadsförare om hur de ser på videoinnehåll och vilket resultat de uppnått genom sina insatser. Här kommer 9 korta punkter som sammanfattar statistiken. Fakta som kan inspirera och utmana inför årets insatser när det gäller rörligt innehåll.

1. 86% av marknadsförarna använder sig av videoinnehåll.  Människor överlag använder video till 44% för personligt bruk och till 56% i affärssyfte.

2. 86% av marknadsförarna anser att video genererar positiva resultat.

3. 71% anser att video ökar tiden folk spenderar på hemsidan.

4. 78% anser att video genererar trafik till hemsidan.

5. 70% anser att video ökar interaktionen med sina följare.

6. 54% anser att video ökar försäljningen.

7. 86% anser att video ökar medvetenheten om varumärket.

8. Vilken sorts video är mest effektiv? 44% tyckte säljande, 39% informativ och 19% annat.

9. 37% publicerar video på Youtube, 36% på Facebook och 15% på Instagram.

Många uppger också att de hade velat göra mer video om det fanns mer tid, resurser och budget. 93% menar att video är en prioritet i marknadsföringen under 2019. Hur högt värderar du video som verktyg i din marknadsföring?

Läs mer