Men rubrikens fråga är främst riktad till oss själva, till Beyond som byrå. Vilka uppdrag ska vi tacka ja till? Skulle vi ta ett uppdrag från ett politiskt parti eller vapenindustrin? Vad har vi för inställning till  alkoholreklam? Eller reklam riktad till barn? Hur mycket hänsyn ska man ta till medarbetare och kunder?

Det här är frågor vi inte brottas med varje dag men som vi adresserar och diskuterar ett par gånger om året. Någon enstaka gång på förekommen anledning, oftast för att diskussioner kring etik och moral är viktiga att hålla levande för alla företag.

När Dagens Media pratade med fem av Sveriges större byråer gick meningarna isär i inställningen kring politiska uppdrag (för politiska blir de hur en än vänder och vrider på frågan). På Forsman & Bodenfors väljer man bort politiska partier som uppdragsgivare utifrån tanken att just politisk uppfattning berör den enskilda medarbetaren mer än vad de flesta andra kundkategorier gör, varför ett politiskt uppdrag skulle kunna splittra byrån och störa det interna samarbetet.

Byrån M&C Saatchi, som hjälper Centerpartiet, gjorde istället ett tydligt politiskt ställningstagande när de fick frågan: ”Ja, det var självklart. Dels för att Sverige står inför ett otroligt viktigt val i höst där vi väljer mellan hård nationalism, stängda dörrar och kollektiv skuldbeläggning – och en tro på positiv förändring, individers kraft samt humanism och jämställdhet. Centerpartiet står för det senare, och det gör vi också”,  säger byråns vd Bjarte Eide till Dagens Media.

Båda förhållningssätten verkar ha det gemensamt att de är grundade efter diskussioner och noggranna övervägande vilket är viktigt. Men kanske viktigast av allt – man tycks inte ha följt pengarna.

Så alla ni där ute – håll diskussionerna kring etik och moral levande, använd er rösträtt och följ er lust. Pengarna får ni på köpet.